Đối với khách lẻ. – được hoàn trả sản phẩm nếu như sản phẩm không hợp, dị ứng , sai mẫu đặt hàng. – hoàn tiền gấp 10 lần giá trị sp nếu như có ảnh hưởng đến sức khoẻ được chứng minh do lỗi của sản phẩm chúng tôi.