Đối với tổng đại lý và đại lý – công ty sẽ nhận đổi trả lại những sp quá hạn sử dụng, các sp bị lỗi kem, lỗi tem mác, …. các lỗi do nhắc sx và lỗi giao sai hàng.